Według standardów opieki okołoporodowej każda ciężarna ma prawo sporządzić plan porodu, czyli rodzaj dokumentu, w którym przedstawia swoje oczekiwania co do przebiegu porodu. Jak go przygotować? Co powinien zawierać plan porodu? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Do czego potrzebny jest plan porodu?

Krótko mówiąc – do tego, by rodzące mogły egzekwować swoje prawa. Obowiązujący standard opieki okołoporodowej umożliwia im udział w podejmowaniu decyzji związanych
z przebiegiem porodu. Jeszcze do niedawna kobieta nie była pytana o zgodę na wykonanie zabiegu takiego jak nacięcie krocza czy przebicie pęcherza płodowego. Nie uwzględniano również jej preferencji dotyczących pozycji porodowej czy rodzaju znieczulenia.
Należy jednak podkreślić, że plan porodu to lista oczekiwań rodzącej – personel ma obowiązek je spełnić, ale tylko wtedy, gdy nie ma ku temu przeciwwskazań medycznych. Jeśli podczas akcji porodowej wystąpią komplikacje, personel medyczny ma prawo samodzielnie podjąć decyzję co do dalszych działań.

Jak przygotować plan porodu?

Jak podają standardy opieki okołoporodowej, osoba sprawująca opiekę nad ciężarną, czyli położna lub lekarz prowadzący, powinna pomóc kobiecie w jego sporządzeniu. Przygotowanie tego dokumentu nie jest trudne – odpowiedni wzór można znaleźć w Internecie, między innymi na stronie internetowej Fundacji Rodzić po Ludzku.
Gotowy plan porodu musi zostać dołączony do dokumentacji medycznej. Natomiast po przyjęciu ciężarnej na oddział położniczy, w ramach przygotowania do porodu personel medyczny powinien omówić z nią sporządzony wcześniej dokument.

Co powinien zawierać plan porodu?

W planie porodu ciężarna może wskazać osoby, które będą przy niej podczas porodu. Może to być mąż, przyjaciółka, doula lub jakakolwiek inna osoba. Rodząca ma prawo napisać w dokumencie, że nie wyraża zgody na obecność przy porodzie studentów medycyny lub położnictwa. Może również poprosić o to, aby były przy niej tylko niezbędni członkowie personelu medycznego.

Dalsza część dokumentu to oczekiwania kobiety dotyczące przebiegu i przygotowania do porodu oraz opieki nad dzieckiem po przyjściu na świat.

Przygotowanie do porodu

W dokumencie kobieta wskazuje, czy zgadza się na wykonanie zabiegów przygotowujących do porodu takich jak lewatywa, golenie krocza czy założenie wenflonu.

Przebieg porodu

W tej części planu porodu ciężarna może wyrazić zgodę na interwencje medyczne takie jak przebicie pęcherza czy podanie oksytocyny. Ma prawo zastrzec również, że chce, aby o zgodę na wszelkiego rodzaju badania i zabiegi pytano ją dopiero w trakcie porodu.

Jeśli kobieta chce korzystać z pozycji wertykalnych i ze sprzętów takich jak wanna, aparat TENS, drabinka czy worek sako, także powinna zawrzeć to w planie porodu. Może również określić swoje preferencje związane ze znieczuleniem. Jeśli chce pić w I okresie porodu, także powinna zawrzeć to w dokumencie.

Kobieta może poprosić również m.in. o to, aby:
– w przypadku braku wskazań medycznych nie przeprowadzać nacięcia krocza,
– zastosować niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego,
– poród odbywał się w wodzie,
– osoba towarzysząca mogła przeciąż pępowinę dziecka.

Opieka po porodzie

Młoda mama ma prawo wymagać natychmiastowego kontaktu dziecka „skóry do skóry”, aby móc nakarmić dziecko jeszcze na sali porodowej. Może oczekiwać pierwszej oceny stanu zdrowia noworodka w chwili, gdy będzie leżał na jej brzuchu. Jeśli kobieta ma ze sobą pieluszki i ubranka dla maleństwa, może poprosić o to, aby owinąć dziecko przygotowanymi przez nią rzeczami.

Przy przyjęciu na oddział położniczy ciężarna powinna mieć ze sobą kopię planu porodowego, którą będzie posiadać również osoba towarzysząca jej przy porodzie. Warto zadbać o to, aby personel medyczny uwzględnił potrzeby i oczekiwania rodzącej.

Komentarze

komentarzy