Karmienie bliźniąt w sposób naturalny to sytuacja szczególna, ponieważ rozpoczęcie procesu laktacji nie stanowi w tym przypadku jedynie podwojenia mechanizmów mających miejsce w przypadku narodzin jednego dziecka. Większość matek jest w stanie wykarmić więcej niż jedno dziecko, jeżeli otrzyma właściwą opiekę i wsparcie.

Podwójne trudności?

Warto, by kobieta, która oczekuje narodzin bliźniaków porozmawiała ze specjalistą laktacyjnym, by właściwie przygotować się do karmienia, uwzględniając trudności, jakie mogą wystąpić.

Rozpoczęcie karmienia może przesunąć się w czasie. Może mieć na to wpływ np. zabieg cesarskiego cięcia, wydłużony czas rekonwalescencji po rozwiązaniu chirurgicznym czy częstsze niż przy ciąży pojedynczej problemy emocjonalne. Ponadto u bliźniąt lub u jednego z nich mogą wystąpić problemy z efektywnością ssania. Gdy pojawiają się problemy i nie ma możliwości karmienia piersią, należy umożliwić matce rozbudzanie laktacji według ustalonego z matką planu (optymalnie 8 razy na dobę). Można karmić dzieci odciągniętym pokarmem, najlepiej w sposób niezaburzający ssania – np. kubeczkiem i starać się jak najszybciej przejść na karmienie z piersi.

Zdarza się również, że nawiązanie więzi z dwójką dzieci jest trudniejsze niż z jednym. W sytuacji, gdy mamy pod opieką matkę bliźniąt, rolą personelu medycznego jest niesienie pomocy, zarówno psychologicznej jak i fizycznej, przy uwzględnieniu i okazaniu zrozumienia dla obaw kobiety związanych z opieką nad bliźniętami. Ważne jest, aby przed wypisaniem ze szpitala specjalista laktacyjny (konsultant, lekarz lub położna) ocenił koordynację matki w zakresie karmienia piersią i ogólnej opieki nad dziećmi.

Jak karmić bliźnięta?

Do momentu osiągnięcia przez matkę dobrej koordynacji karmienia równoczesnego oraz pewności, że dzieci ssą w sposób efektywny, zaleca się karmienie oddzielne. Należy pamiętać, że każde dziecko na swój własny sposób odżywiania w związku z czym przydatne jest prowadzenie osobnej, dobowej listy karmień dla bliźniąt. Również modyfikacje co do sposobu karmienia wprowadza się z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb obojga dzieci.

Mama, obserwując rozwój bliźniąt, może odnieść wrażenie, że dzieci nie rozwijają się w identyczny sposób. O ile podczas wizyty położnej środowiskowej i w trakcie kontroli pediatrycznych nie zostaną zdiagnozowane problemy rozwojowe, nie należy niepokoić się odmiennym tempem wzrastania czy zapotrzebowaniem pokarmowym.

To matka podejmuje decyzję, czy bliźnięta będą karmione jednocześnie. Karmienie jednoczasowe pozwala oszczędzić czas matki, stymuluje również jej organizm do wytwarzania większej ilości pokarmu. Dla ułatwienia karmienia równoczesnego można posługiwać się akcesoriami typu poduszki lub wałki do karmienia. Przydatna jest także znajomość możliwych pozycji:

– równoczesne karmienie spod pachy

– jedno dziecko spod pachy a drugie w pozycji klasycznej

– obydwoje dzieci w pozycji klasycznej.

Rady dla podwójnej mamy

– Ciąża bliźniacza to wskazanie do cięcia cesarskiego, ale nie obawiaj się – laktacja nastąpi niezależnie od sposobu rozwiązania.

  • – Jak najszybciej rozpocznij częste karmienie „na żądanie” korzystając z pomocy personelu.
  • – Karm dzieci oddzielnie do czasu, gdy przynajmniej jedno z nich będzie ssało efektywnie, gdy to osiągniesz, spróbuj przejść na karmienie równoczesne – zaoszczędzisz czas .
  • – Nie zapominaj o zmienianiu piersi – w zależności od potrzeby zmiana może odbywać się podczas każdego karmienia lub w określonych odstępach czasu.
  • – Pamiętaj, że twoje dzieci rozwijają się indywidualnie, mniejsze zapotrzebowanie jednego z bliźniąt na pokarm nie musi oznaczać problemu rozwojowego. Schemat nauki karmienia może wyglądać zupełnie inaczej u każdego z twoich dzieci.
  • – Od początku uważnie obserwuj każde z dzieci. Szybko wychwycisz różnice występujące podczas karmienia – przydatne może być zapisywanie swoich obserwacji.
  • – Nie wahaj się prosić o pomoc specjalistę – położną środowiskową, lekarza pediatrę. Dostaniesz wskazówki, w jaki sposób najefektywniej karmić piersią.

Komentarze

komentarzy