Chociaż karmienie piersią jest jedną z najbardziej naturalnych czynności to jednak ciągle wywołuje kontrowersje, szczególnie jeśli odbywa się w miejscu publicznym. Niewybredne komentarze czy natarczywe spojrzenia są coraz rzadszymi reakcjami, ale warto wiedzieć, jakie prawa posiada kobieta karmiąca.

Karmienie piersią w miejscach publicznych

Polskie przepisy prawne nie regulują jednoznacznie kwestii karmienia piersią w miejscach publicznych. Nie istnieją żadne wytyczne na temat tego, gdzie można karmić, a w jakich okolicznościach jest to zabronione. Oznacza to, że kobieta ma prawo do karmienia piersią w każdym miejscu publicznym.
Niestety, kobiety nierzadko spotykają się z niemiłymi reakcjami „oburzonych” przechodniów. Jednak nawet w sytuacji, gdyby ktoś zgłosi policji czy straży miejskiej, że poczuł się „zgorszony”, to karmiąca mama nie powinna się obawiać. Karmienie piersią nie może być bowiem uznawane za „nieobyczajne”. Co więcej – stróże prawa powinni pomóc kobiecie, jeśli czuje się ona zastraszana czy spotyka z agresywnym zachowaniem.
Nie jesteśmy jednak odosobnieni w tych negatywnych reakcjach. Świadczy o tym fakt, że niektóre kraje wprowadzają zapisy prawne chroniące matki karmiące piersią.
Jest tak np. w Szkocji, gdzie na mocy ustawy z 2005 roku zabronione jest przerywanie kobiecie karmienia. Ponadto nie można zabronić karmienia piersią w miejscu publicznym lub w lokalu, w którym może przebywać dziecko, czyli np. w restauracji, centrum handlowym czy sklepie. Jeśli pracodawca zabroni matce karmić, to jest to traktowane jako wykroczenie zagrożone karą grzywny do wysokości 2500 funtów.

Miejsce publiczne – definicja

Zdefiniowanie „miejsca publicznego”, czyli takiego, w którym kobieta może swobodnie karmić piersią, nie jest łatwe. Na pewno warto znać definicję „budynku użyteczności publicznej” zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nią jest to „budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny”.

Kobieta ma więc prawo karmić piersią m.in. w przychodni lekarskiej, szkole, sądzie, na lotnisku czy w kościele i nikt nie prawa jej tego zabronić lub nakazać przejścia do toalety czy specjalnego pokoju do karmienia.

Ponadto w Polsce obowiązuje również definicja „miejsca użyteczności publicznej”, czyli miejsca dostępnego dla przedstawicieli ogółu społeczeństwa, które ma charakter handlowy, biurowy, kulturalny, historyczny, oświatowy, religijny, rządowy, rozrywkowy, wypoczynkowy lub inny, dostępny lub otwartymi dla publiczności.

Jak karmić w miejscach publicznych?

Karmienie piersią w miejscach publicznych wywołuje czasami skrępowanie również u samych matek. By je zminimalizować i stworzyć w miarę możliwości intymną atmosferę, warto pamiętać o kilku rzeczach.
Jeśli wiesz, że będziesz długo przebywać z maluchem poza domem, to warto włożyć wygodne ubranie, umożliwiające dyskretne przystawienie do piersi. Karmienie na pewno ułatwi również specjalny biustonosz. Ponadto możesz osłonić pierś pieluchą lub kocykiem.

Idealnie byłoby, gdybyś znalazła ustronne miejsce. Nie dlatego, że karmienie piersią jest czynnością wstydliwą, ale dlatego że dziecko potrzebuje spokoju, by się najeść. Jeśli jesteś w zatłoczonym miejscu, to warto zapytać personel o to, czy istnieje możliwość nakarmienia malucha w samotności.

Wybierając sklepy, restauracje czy kawiarnie możesz wcześniej sprawdzić, które lokale są przyjazne karmiącym matkom. Taką listę miejsc tworzy np. fundacja Mleko Mamy.

Komentarze

komentarzy