Medela Polska

Medela Polska Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D,
PL-01-531 Warszawa

Tel.: 22 864 38 65

e-mail: info@medela.pl

Serwis Medela,
ul. Annopol 24,
PL-03-236 Warszawa,

Tel.: 22 865 82 40

E-mail: serwis@medela.pl