Pod koniec lat 80. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) sformułowały 10 kroków do udanego karmienia piersią. Są to wytyczne dla personelu medycznego z całego świata dotyczące sprawowania opieki okołoporodowej sprzyjającej karmieniu piersią.

Program 10 kroków do udanego karmienia piersią został przedstawiony w oficjalnym dokumencie Ochrona, propagowanie i wspieranie karmienia piersią: specjalna rola placówek położniczych.

Czego dotyczy?

Każda placówka świadcząca usługi położnicze oraz prowadząca opiekę nad noworodkami powinna:
1. Opracować (w formie pisemnej) procedury sprzyjające karmieniu piersią oraz zapoznać z nimi pracowników. 
2. Przeszkolić wszystkich pracowników w zakresie umiejętności niezbędnych do wdrożenia powyższego postępowania.
3. Informować wszystkie kobiety w ciąży o korzyściach karmienia piersią oraz o tym, jak postępować w trakcie całego okresu karmienia.
4. Pomagać kobietom w rozpoczęciu karmienia piersią w trakcie pół godziny od narodzin dziecka.
5. Pokazywać matkom, jak karmić piersią oraz jak podtrzymać laktację, nawet jeśli będą oddzielone od swoich dzieci.
6. Nie podawać noworodkom żadnych pokarmów ani płynów poza mlekiem kobiecym, z wyjątkiem sytuacji, gdy wymagają tego względy medyczne. 
7. Stosować system „rooming-in” – pozwalając matkom i dzieciom pozostawać przez całą dobę razem. 
8. Zachęcać kobiety do karmienia piersią „na żądanie”.
9. Nie podawać niemowlętom karmionym piersią smoczków  ani żadnych innych uspokajaczy.
10. Sprzyjać powstawaniu lokalnych grup wspierających karmienie piersią oraz kierować do nich kobiety opuszczające oddział położniczy.
/źródło: strona internetowa Ministerstwa Zdrowia

Placówki medyczne, które spełniają te warunki, zyskują miano „Szpitala Przyjaznego Dziecku”. Lista polskich szpitali oznaczonych tych tytułem znajduje się TUTAJ.

System rooming-in 

Siódmy z wyżej wymienionych punktów dotyczy systemu rooming-in, który oznacza nieprzerwany kontakt matki z dzieckiem po porodzie. W związku z tym w placówkach medycznych na całym świecie istnieją oddziały, na których kobiety przez całą dobę przebywają ze swoimi pociechami w jednej sali. W Polsce znajdują się one w większości szpitali – również w tych, które nie posiadają tytułu „Szpitala Przyjaznego Dziecku”. Połączenie dwóch odrębnych oddziałów (noworodkowego i położniczego) sprzyja karmieniu piersią.

Bezpośrednio po porodzie, jeśli stan zdrowia mamy i dziecka na to pozwala, noworodek przebywa z matką w kontakcie „skóra do skóry”, dzięki czemu czuje się bezpiecznie. Sprzyja to rozpoczęciu pierwszego karmienia, a także nawiązaniu więzi emocjonalnej między kobietą a dzieckiem. W systemie rooming-in kobieta kontynuuje karmienie naturalne. Maluszek może być przystawiany do piersi na żądanie – i w dzień,  i w nocy, czyli zawsze wtedy, gdy tego potrzebuje. Nie ogranicza się czasu i częstotliwości karmień.

Ciągłe przebywanie z dzieckiem umożliwia świeżo upieczonej mamie nabywanie nowych umiejętności, a dla noworodka bliskość mamy daje poczucie bezpieczeństwa.

W systemie rooming-in procedury medyczne – poza niezbędnymi badaniami określonymi w standardzie opieki okołoporodowej – powinny zostać ograniczone do minimum. Najlepiej także, aby w jednej sali przebywały maksymalnie 3 kobiety, ponieważ pozwala to zachować intymną atmosferę.

Opieka okołoporodowa, która realizuje10 kroków do udanego karmienia piersią, ułatwia kobietom  – szczególnie tym, które rodziły po raz pierwszy – odnaleźć się w roli mamy. Pozwala także zminimalizować stres noworodków związany z porodem i ze środowiskiem, które do tej pory było dla nich zupełnie obce.

Drogie Panie! Czy po porodzie przebywałyście ze swoimi pociechami na oddziałach rooming-in? Jak oceniacie opiekę okołoporodową sprawowaną na tych oddziałach?

Komentarze

komentarzy