Karmienie piersią wpływa korzystnie zarówno na stan zdrowia, jak i na rozwój emocjonalny i poznawczy dziecka. Nie tylko obniża ryzyko wystąpienia chorób takich jak astma, zapalenie płuc czy cukrzyca, ale również wpływa korzystnie na poziom inteligencji niemowlęcia i jego rozwój psychoruchowy..

Rozwój poznawczy dziecka
Za prawidłowy rozwój i funkcjonowanie mózgu, a także całego układu nerwowego odpowiedzialny jest kwas dokozaheksaenowy (DHA). Jego niedobór zwiększa ryzyko wystąpienia ADHD, a w przyszłości – choroby Alzheimera czy depresji. Karmienie piersią zwiększa ilość tego kwasu w organizmie dziecka, co jest szczególnie ważne w przypadku wcześniaków o bardzo niskiej masie ciała. Odpowiednia ilość DHA powoduje, że funkcje poznawcze dziecka rozwijają się lepiej nie tylko w okresie niemowlęcym, ale również przedszkolnym czy wczesnoszkolnym.
Karmienie piersią może wpływać korzystnie również na poziom IQ dziecka – badania wykazały, że osoby, które w przeszłości były karmione mlekiem matki mają wyższy iloraz inteligencji. Jeden z wielu eksperymentów potwierdzających tę tezę przeprowadzono w 2001 r. – badacze Mogridge, Darlow i Horwood poddali obserwacji dwie grupy dzieci w wieku 7 lat. Te z nich, które były karmione piersią uzyskały lepsze wyniki w testach IQ. Według naukowców rozwój poznawczy dziecka karmionego piersią przebiega szybciej już od 4 tygodnia życia, a już miesiąc żywienia mlekiem matki może spowodować, że w przyszłości będzie łatwiej przyswajało wiedzę i osiągało lepsze wyniki w szkole.

Rozwój emocjonalny dziecka
Karmienie piersią wpływa korzystnie także na więź emocjonalną matki i dziecka. Przystawianie do piersi mamy wzbudza w niemowlęciu poczucie bezpieczeństwa i bliskości oraz przynosi ukojenie w momencie niezadowolenia, bólu czy zdenerwowania – w późniejszym okresie pozwala na szybsze i łatwiejsze nawiązywanie relacji społecznych.

Karmienie naturalne wpływa korzystnie nie tylko na sferę emocjonalną dziecka, ale również matki. Podczas karmienia piersią uwalnia się oksytocyna, która zmniejsza lęk i stres kobiety – z obserwacji wynika, że te, które karmią naturalnie, są bardziej cierpliwe i spokojniejsze.

Pozostałe zalety karmienia piersią
Naturalne żywienie niemowląt niesie ze sobą również korzyści dla całego społeczeństwa. Z badań przeprowadzonych z Holandii wynika, że gdyby wszystkie dzieci w tym kraju były karmione piersią przez co najmniej pół roku, koszt leczenia każdego z nich zmniejszyłby się o ok. 250 euro. Podobne wnioski wysnuto w Stanach Zjednoczonych – obliczono, że gdyby odsetek matek karmiących wyłącznie piersią przez pierwszych 6 miesięcy życia dziecka wzrósł z 43% do 90%, zaoszczędzono by w ten sposób 13 mld dolarów rocznie. Ponadto karmienie piersią jest bardzo ekologiczne i sprzyja ochronie środowiska. Zupełnie inaczej jest w przypadku stosowania sztucznych mieszankach – opakowania po nich w perspektywie kilku czy kilkunastu miesięcy tworzą ogromną ilość śmieci.

Komentarze

komentarzy